Ditt bästa val i Hässleholms kommun

Välkommen till Medborgar­Partiet

Budkaveln går

Budskapet är angeläget och rör alla oss kommuninvånare. Vi medborgare i Hässleholms kommun har under flera mandatperioder nåtts av rapporter i media och annorstädes om en aldrig sinande ström ”affärer”, som dränerat vår gemensamma skattkista. Förtroendet för våra politiker har minskat och grundläggande demokratiska värden har allvarligt skadats. Denna utveckling måste vändas. Engagerade medborgare krävs för att en förändring ska komma till stånd.
 Detta engagemang finns och manifesterades när femtusen skrev på för Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande. Folkomröstning kunde löst frågan men politikerna ohörsamhet var talande.
 MEDBORGARPARTIETS tillkomst blev svaret på denna ohörsamhet. Mer direktdemokrati med folkomröstningar i viktiga frågor är således av vikt för att medborgarna i Hässleholms kommun ska få en nödvändig framtida förändring till stånd.
 MEDBORGARPARTIET kommer fram till valet att vid en rad möten samla sina medlemmar för att gemensamt dryfta frågor vi vill lyfta fram inför kommande val. Vårt partiprogram kan på detta sätt växa fram i samverkan och i sann demokratisk anda. Vi behöver Din medverkan i detta arbete.

SCB:s Medborgarundersökning visar att från en redan låg indexnivå 2012 så har siffrorna 2016 rasat till katastrofalt dåliga nivåer.